Sanace vlhkého zdiva

Vznik a následky navlhnutí zdiva
Převážně u starších budov, které jsou špatně nebo vůbec podizolovány, voda pronikne do nasákavých porézních materiálů, v kterých vyplní veškeré dutiny. Následuje opadávání omítek, ale také změnou teploty – zmrznutím vody ve zdivu se objevují trhliny ve zdivu. Celková vlhkost uvnitř objektů a také plísně a mikroorganismy, jak z vnější tak z vnitřní strany objektu, jsou dalšími následky vlhkého zdiva.

Odstranění vlhkosti ve zdivu

Vždy je třeba provést důkladnou vizuální prohlídku objektu a zvolit správný postup sanace.

Podřezání zdiva strojní řetězovou pilou

Nejspolehlivější způsob odstranění vlhkosti ze zdiva (cihelného, Ytong apod.) je jeho podřezání a následné vložení speciální vodotěsné izolace. Podřezání zdiva se provádí speciální pilou, která vytvoří spáru vysokou cca 13 mm. Do prořezané spáry se po 30 až 50 cm vkládá vodotěsná izolace s přesahem 7 – 10 cm. Poté se do spáry zatlučou statické klíny a spára se zapraví cementovou maltou. Statické klíny se vtloukají v osové vzdálenosti cca 25 – 30 cm. Podřezání zdiva je rychlé, provedení z kvalitních materiálů a cenově dostupné.

Podřezání smíšeného a kamenného zdiva lanovou diamantovou pilou

Provádí se u zdiva bez průběžné spáry speciální lanovou diamantovou pilou převážně u starších a historických objektů u kterých nelze použít metody řezání strojní pilou ani narážení nerez plechů.

Metoda sanace narážením nerezových plechů jedinečným systémem BAUMANN

Provádí se u zdiva cihelného, v některých případech i smíšeného, s průběžnou spárou. Velkou výhodu této metody je téměř žádná prašnost při realizaci. Odzkoušený průmyslovými i občanskými objekty systém BAUMANNVýhody systému Baumann:-nerezové desky se zámkem

– rychlost provedené práce

– vylepšení statiky objektu

– bezprašnost při provádění práce

Podbourání zdiva

Pokud zjistíme, že objekt má zdivo smíšené nebo kamenné, používáme metodu podsekání zdiva. Zdivo se podsekává na celou šířku v úsecích o délce 50 až 100 cm s vynecháváním stejně dlouhých úseků a opětovným pokračováním cyklu. Následuje vložení izolace, vyzdění úseku plnými cihlami a zajištění statickými klíny. Podbourání zdiva je podstatně pracnější, pomalejší a tedy i dražší než podřezání zdiva.