Sanační omítky

Při zvýšené vlhkosti zdiva lze aplikovat sanační omítky, které nevykazují známky vlhkosti, neopadávají, neukazují mapy. Jsou schopny absorbovat vlhkost a škodlivé soli. Funkčnost sanačních omítek je podmíněna dodržením správného pracovního a technologického postupu. Sanační omítky ovšem neodstraňují příčiny vzniku vlhkosti.